COVID-19

11. märtsist kehtima hakkav sporditegevuse läbiviimise juhend

11. märtsist kehtima hakkav sporditegevuse läbiviimise juhend

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 09. märts 2021 korraldusega nr 111) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud väli- ja sisetingimustes reguleeritud järgmiselt: Alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021 (kaasa arvatud): 1) välitingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud, et tegevuses ei…